برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

teamster

/ˈtiːmstər/ /ˈtiːmstə/

معنی: کامیون ران
معانی دیگر: (امریکا) راننده ی کامیون، راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب ودرشکه

بررسی کلمه teamster

اسم ( noun )
• : تعریف: one who drives a team or truck to transport goods, esp. as an occupation.

واژه teamster در جمله های نمونه

1. To me, the top Teamster officers seem disconnected from the Teamsters, almost irrelevant to it.
[ترجمه ترگمان]به نظر من، بهترین افسرها که از راننده‌ها جدا شده‌اند، تقریبا نامربوط به نظر می‌رسند
[ترجمه گوگل]به نظر من، افسران ارشد تامسرس از تستستر جدا می شوند، تقریبا بی ربط به آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And yes, those teamster pensions are really great.
[ترجمه ترگمان]و بله، آن حقوق بازنشستگی teamster واقعا عالی است
[ترجمه گوگل]و بله، این بازنشستگیهای تیمی واقعا عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Then one day a Teamster with a pension case came into our office.
[ترجمه ترگمان]سپس یک روز teamster با یک پرونده حقوق بازنشستگی وارد دفتر ما شد
[ترجمه گوگل]یک روز یک تامسر با یک پرونده بازنشستگی به دفتر ما آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Back in the early eighties, it was the Teamster employers that seemed more like gypsies.
[ترجمه ترگمان]در اوایل دهه هشتاد، این کارفرمایان teamster بودند که بیشتر شبیه کولی‌ها به نظر می‌رسیدند
...

مترادف teamster

کامیون ران (اسم)
teamster

معنی کلمه teamster به انگلیسی

teamster
• carter, coachman; trucker

teamster را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی teamster
کلمه : teamster
املای فارسی : تیمستر
اشتباه تایپی : فثشئسفثق
عکس teamster : در گوگل

آیا معنی teamster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )