برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

tech

/ˈtek/ /tek/

مخفف:، فنی، به طور فنی، مخفف: فنی مخفف: به طور فنی مخفف: فن، تکنولوژی

بررسی کلمه tech

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "technology," "technician," or "technical."

واژه tech در جمله های نمونه

1. Maybe you'd better try calling tech support.
[ترجمه ترگمان]شاید بهتر باشه سعی کنی به پشتیبانی تکنولوژی زنگ بزنی
[ترجمه گوگل]شاید بهتر باشد که با پشتیبانی فنی تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You overvalued the high tech of that product.
[ترجمه ترگمان]شما از تکنولوژی برتر این محصول استفاده می‌کنید
[ترجمه گوگل]شما فن آوری های بالا این محصول را بیش از حد ارزیابی کردید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He teaches at the local tech.
[ترجمه ترگمان]او به فن‌آوری محلی درس می‌دهد
[ترجمه گوگل]او در فن آوری محلی می آموزد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The high - tech promise is that soon there won't be a single place out of touch.
[ترجمه ترگمان]قول فوق پیشرفته این است که به زودی هیچ جایی برای لمس کردن وجود نخواهد داشت
[ترجمه گوگل]وعده فناوری بالا این است که به زودی یک مکان بدون لمس وجود نخواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با tech به فارسی

(مخفف : high-technology) تکنولوژی پیچیده،تکنولوژی پیشرفته،تکنولوژی سطح بالا، وابسته به طرح‌ها و ابزار فلزی شیک و پیشرفته
دارای فن آوری ابتدایی، کم فن آور (در برابر: پر فن آور high-tech) (فاقد یا بی نیاز از تکنولوژی پیچیده و تخصصی)، (مخفف: low technology)

معنی کلمه tech به انگلیسی

tech
• industrial arts, practical sciences, technical methods and procedures
• of or pertaining to technique; relating to technology; specialized; mechanical; having practical knowledge; applied
• a tech is the same as a technical college; used in informal speech.
tech support
• service which provides technical help and solutions to hardware and software problems
georgia tech
• large public university located in atlanta (georgia, usa)
hi tech
• high tech, advanced technology, modern technology
• something that is hi tech uses very modern methods and equipment.
high tech
• advanced technology, modern technology
low tech
• low technology, simple technology, technological development or equipment that is less advanced
• low-tech designs, systems, or practices do not use modern, up-to-date methods or equipment.
montana tech
• mtech, technical university located in montana
texas tech
• large public university in texas that operates two campuses (in lubbock and el paso, usa)

tech را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
تکنسین، متخصص فنی، کاردان، کاربلد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tech
کلمه : tech
املای فارسی : تکه
اشتباه تایپی : فثزا
عکس tech : در گوگل

آیا معنی tech مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )