برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1352 100 1

technically

/ˈteknɪkəli/ /ˈteknɪkl̩i/

ازلحاظ فنی، تطابق بااصول فنی، دراصطلاح

بررسی کلمه technically

قید ( adverb )
• : تعریف: only according to the facts or to the exact meaning of words or rules.

واژه technically در جمله های نمونه

1. Technically, the two countries are still at war, as a peace treaty was never signed.
[ترجمه نوشین] این دو کشور عملا در جنگ هستند چرا که پیمان صلح هرگز امضا نشده بود.
|
[ترجمه ترگمان]از لحاظ فنی، دو کشور هنوز در جنگ هستند، چرا که پیمان صلح هرگز امضا نشد
[ترجمه گوگل]از لحاظ فنی، دو کشور هنوز در حال جنگ هستند؛ به عنوان یک معاهده صلح هرگز امضا نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This model is technically superior to its competitors.
[ترجمه نوشین] در واقع این مدل از مدلهای رقیب خودبرتر است
|
[ترجمه ترگمان]این مدل از لحاظ فنی برتر از رقبایش است
[ترجمه گوگل]این مدل از لحاظ فنی از رقبای خود برتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His playing is technically brilliant, but it doesn't excite me.
...

معنی عبارات مرتبط با technically به فارسی

معنی technically در دیکشنری تخصصی

technically
[ریاضیات] از لحاظ فنی، به طور فنی

معنی کلمه technically به انگلیسی

technically
• in a technical manner; with regard to technology and the applied sciences; in technical terminology; with regard to technique
• if something is technically true or possible, it is true or possible according to the facts, laws, or rules but may not be important or relevant in a particular situation.
• you use technically when discussing the practical skills and methods used to do an art, a craft, or a sport.

technically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
در واقع
عباس کریمی
طبق شواهد و قراین
Technically, the store doesn't open until 10:00.
شواهد و قراین نشان میدهد که مغازه تا ساعت 10 باز نمی شود.
شهاب
در اصل، در واقع
uSER
در واقع، عملا، از لحاظ فنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی technically
کلمه : technically
املای فارسی : تنیکللی
اشتباه تایپی : فثزادهزشممغ
عکس technically : در گوگل

آیا معنی technically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )