برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1327 100 1

technocrat

واژه technocrat در جمله های نمونه

1. In fact, the technocrats of land drainage are heirs to one of the oldest forms of organized local government.
[ترجمه ترگمان]در واقع، the زه‌کشی ارضی، وارثان یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های حکومت محلی سازمان‌یافته هستند
[ترجمه گوگل]در حقیقت، تکنوکرات های زهکشی زمین، یکی از قدیمی ترین اشکال حکومت محلی سازمان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Of the authoritarian technocrats or the powerless intellectuals?
[ترجمه ترگمان]از the مستبد یا روشنفکران powerless؟
[ترجمه گوگل]از تکنوکرات های اقتدارگرا و روشنفکران بی نظیر؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And the stereotype of him as a technocrat without feeling is just not true, Juppe has protested.
[ترجمه ترگمان]Juppe اعتراض کرد و تصور کلیشه‌ای از او به عنوان یک technocrat بدون احساس، درست نیست، Juppe اعتراض کرد
[ترجمه گوگل]جپپه اعتراض کرد و کلیشه او را به عنوان تکنوکرات بدون احساس فقط درست نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Traditionally comprised of technocrats with little concern for public input, the agency has shown even less regard for outside scrutiny.
...

معنی کلمه technocrat به انگلیسی

technocrat
• advocate of technocracy, one who supports a government based on technological knowledge
• a technocrat is a scientist, engineer, or other expert who is one of a group of similar people who have political power as well as technical knowledge; a formal word.

technocrat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا
فن سالار
مهدی باقری
a skilled scientist who has a lot of power in industry or government

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی technocrat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )