برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

teepee

/ˈtiːpiː/ /ˈtiːpiː/

معنی: خیمه مخروطی سرخ پوستان، چادر یا خیمه سرخپوستان
معانی دیگر: رجوع شود به: tepee، tepee چادر یاخیمه سر پوستان

بررسی کلمه teepee

اسم ( noun )
• : تعریف: variant of tepee.

واژه teepee در جمله های نمونه

1. She has even visited Cyrus' hideaway, a teepee.
[ترجمه ترگمان]او حتی Cyrus hideaway، a را نیز ملاقات کرده‌است
[ترجمه گوگل]او حتی از کوروش کبیر دیدن کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They'd camped out in a teepee with some other hippies.
[ترجمه ترگمان]با a دیگر اردو زده بودند
[ترجمه گوگل]آنها با برخی هیپ ها دیگر در خیابان راه می رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is an Indian teepee.
[ترجمه ترگمان]این یک teepee هندی است
[ترجمه گوگل]این یک teepee هند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Others ask me what I wear when I go home, or if I live in a teepee.
[ترجمه ترگمان]بقیه از من می‌پرسند که وقتی به خانه می‌روم چه لباسی می‌پوشم، یا اگر در teepee زندگی کنم
[ترجمه گوگل]دیگران از من میپرسند چه اتفاقی میافتد وقتی من به خانه میروم، یا اگر در تیتره زندگی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف teepee

خیمه مخروطی سرخ پوستان (اسم)
wigwam , teepee , tepee
چادر یا خیمه سرخپوستان (اسم)
teepee

معنی کلمه teepee به انگلیسی

teepee
• conical tent constructed from animal hides supported by long poles (used by american indians)

teepee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
یه چادر سرخپوستی با قد بیش از پنج متر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی teepee
کلمه : teepee
املای فارسی : تیپی
اشتباه تایپی : فثثحثث
عکس teepee : در گوگل

آیا معنی teepee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )