برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

temporalis

temporalis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
موقتی ،محدود به زمانی خاص.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی temporalis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )