برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

teratogen


عامل ناقص کننده ی جنین، دیو رویان ساز، دیودیسگر، کژ ریخت ساز

بررسی کلمه teratogen

اسم ( noun )
مشتقات: teratogenic (adj.), teratogenicity (n.)
• : تعریف: an agent, such as radiation or certain diseases or chemicals, that causes fetal deformities.

واژه teratogen در جمله های نمونه

1. Retinoic acid (RA) is a teratogen that induces a variety of craniofacial abnormalities, including branchial arch deformities and cleft palate.
[ترجمه ترگمان]اسید retinoic (RA)یک teratogen است که انواعی از abnormalities غیر عادی از جمله branchial طاق قوسی و شکاف ذائقه را القا می‌کند
[ترجمه گوگل]اسید رتینوئیک (RA) یک تراتوژن است که باعث ایجاد انواع اختلالات مغزی می شود، از جمله ناهنجاری های قوس شاخی و شکاف شکاف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is no evidence that doxylamineis a teratogen.
[ترجمه ترگمان]هیچ مدرکی وجود نداره که بتونه یه \"teratogen\" رو پیدا کنه
[ترجمه گوگل]هیچ مدرکی وجود ندارد که دگزیلامینیس یک تراتوژن باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. MeHg is a confirmed teratogen in human. It can impair the germ cells and influence the growth and development of the offspring.
[ترجمه ترگمان]MeHg یک نشانه تایید شده در انسان است آن می‌تواند سلول‌های میکروب را خراب کند و رشد و رشد زادوولد را تحت‌تاثیر قرار دهد
[ترجمه گوگل]MeHg تراتوژن موجود در انسان است این می تواند سلول های بنیادی را تحت تاثیر قرار دهد و بر رشد و توسعه فرزندان تأثیر بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

teratogen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا تقی زاده
ناقص الخلقه ساز
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام ، اصطلاحی در طب ، هر مادهای که موجب جهش ژنی شده و ایجاد ناهنجاری های مختلف و متفاوت در جنین نماید تراتوژن نامیده میشود.مانند مواد رادیو اکتیو، برخی داروها ، و استنشاق برخی مواد شیمیایی در یک محل صنعتی و قس علیهذا.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی teratogen
کلمه : teratogen
املای فارسی : ترتگن
اشتباه تایپی : فثقشفخلثد
عکس teratogen : در گوگل

آیا معنی teratogen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )