برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

terminating symbol

/ˈtɜːrməˌnetɪŋˈsɪmbl̩/ /ˈtɜːmɪneɪtɪŋˈsɪmbl̩/

نماد پایان بخش

terminating symbol را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی terminating symbol
کلمه : terminating symbol
املای فارسی : ترمینتینگ سمبل
اشتباه تایپی : فثقئهدشفهدل سغئذخم
عکس terminating symbol : در گوگل

آیا معنی terminating symbol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )