برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

termination date

/tərməˈneɪʃn̩ˈdeɪt/ /ˌtɜːmɪˈneɪʃn̩deɪt/

تاری  پایان

termination date را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی termination date
کلمه : termination date
املای فارسی : ترمینتین داته
اشتباه تایپی : فثقئهدشفهخد یشفث
عکس termination date : در گوگل

آیا معنی termination date مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )