برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

terrified

/ˈter.ə.fɑɪd/ /ˈter.ə.fɑɪd/

بررسی کلمه terrified

صفت ( adjective )
• : تعریف: filled with great fear or terror.
مترادف: petrified
متضاد: fearless, unafraid
مشابه: frightened, horrified, horror-struck, scared

- They were utterly terrified after hearing the gunshots.
[ترجمه Ar] آنها بعد از شنیدن اسلحه ها کاملا وحشت زده شدند.
|
[ترجمه ترگمان] بعد از شنیدن صدای شلیک، کاملا وحشت کردند
[ترجمه گوگل] آنها پس از شنیدن اسلحه ها، کاملا وحشت زده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- My mother was terrified of the possibility of war.
[ترجمه ترگمان] مادرم از امکان جنگ می‌ترسید
[ترجمه گوگل] مادر من از احتمال جنگ به وحشت افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He had a terrified look on his face.
[ترجمه ترگمان] چهره‌اش وحشت زده بود
[ترجمه گوگل] او نگاه ترسناکی به چهره اش داشت
[ترجمه شما] ...

واژه terrified در جمله های نمونه

1. terrified at the sight of the corpse
وحشت‌زده در اثر دیدن جسد

2. an unknown epidemic terrified the islanders
یک بیماری همه‌گیر ناشناخته مردم جزیره را دچار وحشت کرده بود.

3. He was clasping the vase tightly, terrified of dropping it.
[ترجمه ترگمان]او گلدان را محکم به هم وصل کرده بود و از اینکه آن را پایین انداخته بود وحشت زده بود
[ترجمه گوگل]او گلدان را محکم گرفت، وحشت زده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's terrified of being bitten by a snake.
[ترجمه ترگمان]او از گاز گرفته شدن توسط یک مار وحشت دارد
[ترجمه گوگل]او از یک مار زده شده است وحشت زده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I'm terrified of flying I'd rather go by sea.
[ترجمه ترگمان]من از پرواز وحشت دارم و ترجیح می‌دهم به دریا بروم
[ترجمه گوگل]من از پرواز می ترسم، من از دریایی می خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He huddled in the corner like a terrified c ...

معنی کلمه terrified به انگلیسی

terrified
• intimidated, deeply scared, very frightened
was terrified
• was frightened to the depths of his soul

terrified را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی شرافت
وحشت زده
وردا ناصر
وحشتناک
Nazanin
وحشت زده
مها سالمی
ترس عمیق. ترسی که تمام وجود کسی رو گرفته
Matin
ترسیده، وحشت زده
لیلا
وحشتناک
امیرحسین
وحشت زده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی terrified مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )