برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1226 100 1

test match

/ˈtestˈmæt͡ʃ/ /testmæt͡ʃ/

معنی: مسابقه ازمایشی
معانی دیگر: (بازی های راگبی و کریکت) مسابقه ی بین المللی (معمولا یکی از چندین مسابقه)، مسابقات قهرمانی کریکت انگلیس واسترالیا

واژه test match در جمله های نمونه

1. England's defeat in the third test match was sadly predictable.
[ترجمه ترگمان]شکست انگلستان در مسابقه تست سوم بسیار قابل‌پیش‌بینی بود
[ترجمه گوگل]شکست انگلستان در مسابقه آزمون سوم متاسفانه قابل پیش بینی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mine helped to lose a Test match.
[ترجمه ترگمان]من به از دست دادن یک مسابقه تست کمک کردم
[ترجمه گوگل]مین کمک کرد تا یک مسابقه تست را از دست بدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After all, they all had another Test match in four days' time.
[ترجمه ترگمان]بعد از آن همه آن‌ها در چهار روز مسابقه تست دیگری داشتند
[ترجمه گوگل]بعد از همه، همه آنها چهار روز دیگر در مسابقات تست حضور داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But during the heat of a test match battle, the instantaneous decision by a captain can have an irreversible effect.
[ترجمه ترگمان]اما در هنگام گرمای یک مسابقه تست، تصمیم آنی یک کاپیتان می‌تواند یک اثر برگشت‌ناپذیر داشته باشد
[ترجمه گوگل]اما در طول گرمای یک م ...

مترادف test match

مسابقه ازمایشی (اسم)
prep , test match

معنی کلمه test match به انگلیسی

test match
• a test match is a cricket or rugby match that is one of a series played between the same two countries.

test match را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی test match
کلمه : test match
املای فارسی : تست ماچ
اشتباه تایپی : فثسف ئشفزا
عکس test match : در گوگل

آیا معنی test match مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )