برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1332 100 1

testis

/ˈtestɪs/ /ˈtestɪs/

معنی: گواهی، تخم، بیضه، خایه
معانی دیگر: خاگ (testicle هم می گویند)، شهادت

بررسی کلمه testis

اسم ( noun )
حالات: testes
• : تعریف: a testicle.

واژه testis در جمله های نمونه

1. The male organs consist of a single continuous testis and a vas deferens terminating in an ejaculatory duct into the cloaca.
[ترجمه ترگمان]اندام‌های مرد شامل یک بیضه مداوم و یک deferens vas است که به لوله ejaculatory در the منتهی می‌شود
[ترجمه گوگل]ارگان های مردی شامل یک بیضه تک پیوندی و یک واس دهفرنس که در یک مجرای عضلانی به کلواک پایان می یابند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Oct-11 mRNA was detected in the adult thymus and testes and in 5 day p. c. embryos.
[ترجمه ترگمان]۱۱ اکتبر - mRNA در تیموس گوساله و اندام‌های جنسی و در ۵ روز p شناسایی شد پ جنین
[ترجمه گوگل]در ماه اکتوبر 11 mRNA در ویروس و تستهای بالغ و در 5 روزگی تشخیص داده شد ج جنین ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The testes also are engorged and swell.
[ترجمه ترگمان]عوارض آن engorged و متورم است
[ترجمه گوگل]تست نیز تحریک شده و متورم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This species has small testes for its body size, even though the literature records that females associate with several males.
[ترج ...

مترادف testis

گواهی (اسم)
certification , evidence , testimony , attestation , witness , warrant , deposition , testis
تخم (اسم)
kernel , seed , fry , egg , zygote , semen , testicle , testis
بیضه (اسم)
testicle , testis
خایه (اسم)
testicle , testis

معنی testis در دیکشنری تخصصی

testis
[علوم دامی] بیضه
[حقوق] شاهد، شاهد سند

معنی کلمه testis به انگلیسی

testis
• testicle, male gonad

testis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، تستیس چپ یا بیضه چپ کمی پایینتر از راست میباشد چون تستیس چپ در باروری نقش مهمی را دارد مقداری از بدن دور بوده تا دمای بدن به اسپرمها آسیب وارد نکند ولی تستیس راست به ان صورت در تولید اسپرم همانند تستیس چپ فعال نیست از اینرو علت پایین بودن تستیس چپ که نقش بسیار مهم در باروری دارد حفاظت از اسپرماتوزوییدهاست.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی testis
کلمه : testis
املای فارسی : تستیس
اشتباه تایپی : فثسفهس
عکس testis : در گوگل

آیا معنی testis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )