برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

thalamus and Hypothalamus

thalamus and Hypothalamus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
تالاموس و هيپوتالاموس ( تقويت پيام حسي قبل از رسيدن به قشر مخ ) و ( تنظيم اعمال غدد ترشح كننده هورمونها بيشتر درون ربز و تنظيم فشار اسمزي پلاسماي خون و تنظيم دماي بدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی thalamus and Hypothalamus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )