برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1228 100 1

thank

/ˈθæŋk/ /θæŋk/

معنی: سپاسگزاری، تشکر، تقدیر، سپاس، اظهار تشکر، تشکر کردن، تقدیر کردن، سپاسگزاری کردن
معانی دیگر: سپاس کردن (رجوع شود به: thanks)، مسئول دانستن، مقصر شناختن

بررسی کلمه thank

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: thanks, thanking, thanked
(1) تعریف: to express gratitude or appreciation to.

(2) تعریف: to credit with blame or responsibility.

- We have him to thank for our misfortune.
[ترجمه ترگمان] باید از بدبختی مون تشکر کنیم
[ترجمه گوگل] ما او را برای بدبختی خود متشکریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه thank در جمله های نمونه

1. thank god, all my children are speeding well
خدا را شکر فرزندانم همه کامیاب هستند.

2. thank you for the wrinkle about writing that note
از راهنمایی شما درباره‌ی نوشتن آن یادداشت متشکرم.

3. thank you for your help
از کمک شما سپاسگزارم.

4. thank you muchly
بسیار سپاسگزارم.

5. thank you, ma'am!
سپاسگزارم خانم‌!

6. thank one's (lucky) stars
خدا را شکر کردن،از بخت خوب خود شاکر بودن

7. thank you!
(مخفف: i thank you) متشکرم‌!،سپاسگزارم‌!،سپاس‌!

8. we didn't thank him adequately
به اندازه‌ی کافی از او سپاسگزاری نکردیم.

9. i want to thank all of you, in particular iraj and naheed
می‌خواهم از همه‌ی شما سپاسگزاری کنم به ویژه از ایرج و ناهید

10. we have them to thank for our failure
آنان مسئول شکست ما هستند.

11. he is keeping quite well, thank you
حال او خیلی خوب است،متشکرم.

12. . . . and lastly, i would like to thank all those who helped me with this project
. . . و در خاتمه می‌خواهم از همه‌ی کسانی که مرا در این کار یاری داده ...

مترادف thank

سپاسگزاری (اسم)
acknowledgment , thank , gratitude , thanksgiving , gratuity
تشکر (اسم)
acknowledgment , thank , gratitude
تقدیر (اسم)
thank , allotment , destiny , destination , dispensation , appreciation , fate , commendation , predestination , ordinance , foredoom , predetermination
سپاس (اسم)
thank
اظهار تشکر (اسم)
thank
تشکر کردن (فعل)
thank
تقدیر کردن (فعل)
appreciate , thank , foreordain
سپاسگزاری کردن (فعل)
thank , give thanks , return thanks

معنی عبارات مرتبط با thank به فارسی

خدارا شکر، سپاس خدارا
خدا را شکر کردن، از بخت خوب خود شاکر بودن
خواهش دارم ان کتاب رابمن بدهید پس از گرفتن متشکرم
سپاس، سپاسگزاری، تشکر، سپاسگویی، مرحمت سرکارزیاد، لطف سرکار زیاد، سپاس گزارم، متشکرم، سایه شماکم نشود
بازهم سپاسگزارم
خیلی متشکرم، بسیارممنونم
(مخفف: i thank you) متشکرم !، سپاسگزارم !، سپاس !

معنی کلمه thank به انگلیسی

thank
• express gratitude
• you say thanks or thank you to express your gratitude when someone does something for you or gives you something.
• when you thank someone, you express your gratitude to them for something.
• when you express your thanks to someone, you express your gratitude to them for something.
• you say `thank god', `thank goodness', or `thank heavens' when you are very relieved about something.
• if one thing happens thanks to another thing or a person, that thing or person caused it to happen.
• you say `thanks all the same' when you are thanking someone for an offer that you are refusing.
thank god
• give thanks to god, show appreciation to god (often in the form of a prayer)
thank god it's friday
• the week is finally over!, the weekend is here!
thank god!
• thank heaven!, may god be praised!
thank goodness
• thank god
thank offering
• expression of gratitude, sacrifice made to show appreciation
thank one's lucky stars
• be grateful for one's good fortune
thank you ma'am
• bump in a road; dent in a road
thank you very much
• many thanks to you, i thank you
thank you!
• many thanks!

thank را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
شُکر کردن
A
در نتيجه- به واسطه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thank
کلمه : thank
املای فارسی : ثنک
اشتباه تایپی : فاشدن
عکس thank : در گوگل

آیا معنی thank مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )