برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
the - Ivy - League

the Ivy League

the Ivy League را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
گروهی از دانشگاههای قدیمی آمریکا که دارای شهرت و اعتبار علمی هستند مانند:
Harvard, Yale, Princeton,Columbia

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی the Ivy League مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )