برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

the second mouse gets the cheese

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
معمولا در جواب سحر خیز باش تا کامروا شوی بکار میرود
hey johnny,early bird catches the worm
yeah,but the second mouse gets the cheese
(موش اول در تله موش میمیرد و پنیر را برای موش دوم باقی میگذارد)
و به این معنی است که همیشه نباید عجله کرد و باید از اشتباهات دیگران درس گرفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی the second mouse gets the cheese مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )