برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1277 100 1

then again


و اما، از سوی دیگر، از نظر دیگر

واژه then again در جمله های نمونه

1. Then again, do not forget you have no experience of traveling.
[ترجمه ترگمان]پس دوباره، فراموش نکنید که هیچ تجربه‌ای در سفر ندارید
[ترجمه گوگل]سپس، فراموش نکنید که هیچ تجربه سفری ندارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is better, but then again it costs more.
[ترجمه ترگمان]این بهتر است، اما دوباره هزینه بیشتری دارد
[ترجمه گوگل]این بهتر است، اما پس از آن دوباره آن را بیشتر هزینه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was early, but then again, she always is.
[ترجمه ترگمان]او زود بود، اما باز هم همیشه همین طور است
[ترجمه گوگل]او زود بود، اما بعد دوباره، او همیشه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'So you might accept their offer?' 'Yes, then again I might not. '
[ترجمه ترگمان]پس ممکنه پیشنهاد اونا رو قبول کنی؟ بله، پس باز هم ممکن است
[ترجمه گوگل]بنابراین شما ممکن است پیشنهاد خود را قبول کنید؟ بله، بعد دوباره ممکن نیست '
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه then again به انگلیسی

then again
• however, but, yet, on the other hand
but then again
• on the other hand, from another point of view

then again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:but) then/ there again)
from another standpoint
on the other hand
Jack
از طرفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی then again
کلمه : then again
املای فارسی : تهن اگین
اشتباه تایپی : فاثد شلشهد
عکس then again : در گوگل

آیا معنی then again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )