برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

there again

there again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Razgls
از سوی دیگر، از نظر دیگر


Razgls
On the other hand
a.r
:but) then/ there again)
from another standpoint
on the other hand

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی there again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )