برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
there - is - no - time - like - the - present

there is no time like the present

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahi.mhm pour
سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست
در میان این و آن فرصت شمار امروز را
Saeed Shabani
دم را غنیمت شمردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی there is no time like the present مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )