برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

therefore

/ˈðerˌfɔːr/ /ˈðeəfɔː/

معنی: بنابر این، از این رو، برای ان، بدلیل آن، یعنی
معانی دیگر: در نتیجه، لذا، برای ان منظور، بدلیل ان، سپس

بررسی کلمه therefore

قید ( adverb )
• : تعریف: for that reason; as a result; consequently.
مترادف: accordingly, consequently, so
مشابه: thus

- He went to bed early and therefore was well rested.
[ترجمه ترگمان] صبح زود به بس‌تر رفت و به همین جهت استراحت کرد
[ترجمه گوگل] او به زود به رختخواب رفت و به همین دلیل استراحت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه therefore در جمله های نمونه

1. (j. donne) therefore never send to know for whom the bell tolls . . .
بنابراین هرگز جویا نشو که برای چه کسی ناقوس به صدا در می‌آید . . .

2. i think therefore i am
(دکارت) فکر می‌کنم،لذا وجود دارم.

3. i think, therefore i am
می‌اندیشم بنابراین وجود دارم.

4. he broke the law and therefore went to jail
او قانون را شکست و لذا به زندان رفت.

5. the witness perjured himself and was therefore imprisoned
گواه شهادت دروغ داد و به همین خاطر زندانی شد.

6. Two ears to one tongue, therefore hear twice as much as you speak.
[ترجمه ترگمان]دو گوش به یک زبان، بنابراین هر قدر که حرف بزنید دو برابر گوش بدهید
[ترجمه گوگل]بنابراین دو گوش به یک زبان، بنابراین دو بار تا آنجا که می شنوید شنیدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Their car was bigger and therefore more comfortable.
[ترجمه ترگمان]اتومبیل آن‌ها بزرگ‌تر و راحت‌تر بود
[ترجمه گوگل]ماشین آنها بزرگتر بود و بنابراین راحت تر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف therefore

بنابر این (قید)
accordingly , so , therefore , thus , hence , ergo , thereupon , insomuch
از این رو (قید)
accordingly , therefore , hence , since , hereupon
برای ان (قید)
therefore
بدلیل آن (قید)
therefore
یعنی (حرف ربط)
therefore , hence

معنی therefore در دیکشنری تخصصی

therefore
[ریاضیات] بنابراین

معنی کلمه therefore به انگلیسی

therefore
• and so, hence
• you use therefore to introduce a logical result or conclusion.

therefore را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین حسینی راد
به همین منظور-- به همین دلیل
Amirali
بنابراین،درنتیجه
Mahsa
با عنايت به موارد فوق
AmirHossein
بنابراین
محدثه فرومدی
به همین جهت
میلاد علی پور
بر این اساس، به این ترتیب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی therefore
کلمه : therefore
املای فارسی : تهرفر
اشتباه تایپی : فاثقثبخقث
عکس therefore : در گوگل

آیا معنی therefore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )