برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

they are individ different


تک تک با هم فرق دارند

they are individ different را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

diferent
متفاوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی they are individ different
کلمه : they are individ different
املای فارسی : تدی آره ایندیوید دیففرنت
اشتباه تایپی : فاثغ شقث هدیهرهی یهببثقثدف
عکس they are individ different : در گوگل

آیا معنی they are individ different مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )