برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1331 100 1

thieves

بررسی کلمه thieves

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: plural of thief.

واژه thieves در جمله های نمونه

1. When rogues (or thieves) fall out, honest men come by their own.
[ترجمه ترگمان]وقتی مردم شریف یا دزد از زمین بیرون می‌افتند، آدم‌های درستکار از راه خودشان می‌آیند
[ترجمه گوگل]وقتی سارقان (یا دزدان) سقوط می کنند، مردان صادقانه با خودشان می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Little thieves are hanged, but great ones escape.
[ترجمه ترگمان]دزدان کوچک دار می‌زنند، اما خیلی بزرگ فرار می‌کنند
[ترجمه گوگل]دزدان کوچک به دار آویخته می شوند، اما آنها بزرگ می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. War makes thieves, and peace hangs them.
[ترجمه ترگمان]جنگ دزدها را می‌سازد و صلح آن‌ها را آویزان می‌کند
[ترجمه گوگل]جنگ دزدان را می سازد و صلح آنها را می چیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is no wealth like unto knowledge, for thieves cannot steal it.
[ترجمه ترگمان]هیچ ثروت و ثروتی نیست چون دزدها نمی‌توانند آن را بدزدند
[ترجمه گوگل]هیچ ثروتی مانند دانش نیست، زیرا دزدان آن را نمی توانند سرقت کنند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه thieves به انگلیسی

pack of thieves
• gang of robbers, group of burglars, group of thieves

thieves را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

....
جمع دزد
دزد ها
مفردش میشه thief

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی thieves مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )