برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

this idiot didn`t get what i said


گاگول اصلا نفهمید من چی گفتم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی this idiot didn`t get what i said
کلمه : this idiot didn`t get what i said
املای فارسی : تهیس ایدیت دیدن`ت گت وهت ی سید
اشتباه تایپی : فاهس هیهخف یهید`ف لثف صاشف ه سشهی
عکس this idiot didn`t get what i said : در گوگل

آیا معنی this idiot didn`t get what i said مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )