برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
this - is

this is

this is را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپهر
این هست
صادق جباری
یعنی، بدین ترتیب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی this is مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )