برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

three fold

/ˈθriːfoʊld/ /θriːfəʊld/

سه بخشی، دارای سه قسمت، سه برابر، سه لا، سه دفعه، سه مرتبه، سه گانه

three fold را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی three fold
کلمه : three fold
املای فارسی : تیری فلد
اشتباه تایپی : فاقثث بخمی
عکس three fold : در گوگل

آیا معنی three fold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )