برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1318 100 1

threshold gate

/ˈθreʃhoʊldˈɡeɪt/ /ˈθreʃhəʊldɡeɪt/

دریچه استانه ای

معنی threshold gate در دیکشنری تخصصی

threshold gate
[برق و الکترونیک] دریچه منطقی آستانه قطعه منطقی کامپیوتری که به ازای کمینه جمع وزنهای ورودی دارای خروجی 1 و به ازای بیشینه جمع وزنهای ورودی دارای خروجی 0 است . دریچه های آستانه می توانند به صورت ترکیبهای متعددی برای تشکیل فلیپ فلاپها ، سلولهای حافظه، انباره ها یا مدارهای منطقی دیگر آرایش یابند.

threshold gate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی threshold gate
کلمه : threshold gate
املای فارسی : ترشلد گات
اشتباه تایپی : فاقثساخمی لشفث
عکس threshold gate : در گوگل

آیا معنی threshold gate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )