برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

throughly

/ˈθruːliː/ /ˈθruːlɪ/

معنی: کاملا
معانی دیگر: (قدیمی) رجوع شود به: thoroughly

مترادف throughly

کاملا (قید)
outright , exactly , altogether , quite , smack , whole-hog , wholly , fully , entirely , totally , thru , in toto , teetotally , hand-and-foot , utterly , scot and lot , soundly , throughly

معنی کلمه throughly به انگلیسی

throughly
• in a thorough way; completely; thoroughly, comprehensively, deeply, with great detail
wet throughly
• completely wet

throughly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
به صورت سراسری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی throughly
کلمه : throughly
املای فارسی : تهروقلی
اشتباه تایپی : فاقخعلامغ
عکس throughly : در گوگل

آیا معنی throughly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )