برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

throw (something) out the window

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): فراموش کردن یا کنار گذاشتن چیزی مثل یک ایده

https://www.merriam-webster.com/dictionary/throw (something) out the window

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی throw (something) out the window مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )