انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1100 100 1

tidal wave

تلفظ tidal wave
تلفظ tidal wave به آمریکایی/ˈtaɪdl̩ˈweɪv/ تلفظ tidal wave به انگلیسی/ˈtaɪdl̩weɪv/

خیزاب کشندی، موج جزر و مدی، آبلرزه، ابر خیزاب، موج کشند

بررسی کلمه tidal wave

اسم ( noun )
(1) تعریف: an unusual rise or incursion of the sea, caused by an underwater quake, a hurricane, or the like; tsunami.

(2) تعریف: any widespread or overwhelming movement, expression, or feeling.

- a tidal wave of emotion
ترجمه کاربر [ترجمه محمد] موجی بزرگ از احساسات
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] موجی از احساسات پر از جزر و مد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] موجی از احساسات است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه tidal wave در جمله های نمونه

1. A tidal wave caused by the earthquake hit the coast causing catastrophic damage.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موج جذر و مد ناشی از زلزله به ساحل برخورد کرد و باعث خسارت فاجعه باری شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موج ناگهانی ناشی از زلزله به ساحل منجر به آسیب فاجعه بار شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Several villages have been destroyed by a huge tidal wave.
ترجمه کاربر [ترجمه D.s] چند روستا با موج بزرگی از بین رفته اند
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چندین روستا با یک موج عظیم جزر و مد تخریب شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چندین روستا با یک موج عظیم از بین رفته اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Many animals were drowned by the tidal wave.
ترجمه کاربر [ترجمه neymarjt] بعضی از حیوانات توسط سونامی غرق شدند
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امواج جزر و مد بسیاری از حیوانات را غرق کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از حیوانات توسط موج های جزر و مدی غرق شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Voters were swept away on a tidal wave of enthusiasm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رای دهندگان با موجی از شور و شوق از آنجا دور شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رأی دهندگان در جریان موجی از شور و شوق قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The tidal wave dashed the ship against the rocks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موج tidal کشتی را به سمت صخره‌ها پرتاب کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موج نزولی کشتی کشتی را در مقابل سنگ ها فرو ریخت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The tidal wave formed a terrifying wall of water.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موج جذر و مد یک دیوار مخوف آب را شکل داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موج نزولی یک دیوار وحشتناک از آب تشکیل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The tidal wave inundated vast areas of cropland.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موج جذر و مد مناطق وسیعی از زمین‌های زراعی را زیر آب برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موج نزولی موجب فرو ریختن مناطق وسیعی از گیاهان زراعی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. A powerful tidal wave struck Jamaica, killing 2000.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک موج قدرتمند جزر و مد به جامائیکا حمله کرد و ۲۰۰۰ را کشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک موج قدرتمند ناشی از باد در جامائیکا کشته شد و در سال 2000 کشته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The water displaced by the landslides created a tidal wave.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آب آواره شده در اثر رانش زمین، موجی از جزر و مد ایجاد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آب جابجا شده توسط رانش زمين موج ايجاد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. She is suddenly engulfed by a tidal wave of self-loathing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ناگهان موجی از احساس بیزاری از خود در او فرو رفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به طور ناگهانی از یک موج نزولی خودخواهانه فرو ریخته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Just over half an hour later, the tidal wave swept up to the Over bridge on the outskirts of Gloucester.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تا نیم ساعت بعد، موج جزر و مدی به سوی پل بالای پل Gloucester سرازیر شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تقریبا بیش از نیم ساعت بعد، موج واسطی به پل بیش از حوالی گلوستر منتقل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It was more a tidal wave in a punch bowl.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] یه موج tidal توی کاسه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک موج جزر و مد در یک کاسه پانچ بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. About 3000 years ago a tidal wave swamped the coastal lowlands of Greece, causing massive destruction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حدود ۳۰۰۰ سال پیش موج جذر و مد آب‌های ساحلی یونان را فرو برد و باعث ویرانی عظیمی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تقریبا 3000 سال پیش یک موج سرازیری در زیرین ساحلی یونان فرو ریخت و باعث ویرانی گسترده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A tidal wave, coming from the depths of the waters, shook those coasts violently while the burial was going on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موج جزر و مدی، که از اعماق آب می‌امد، آن ساحل را به شدت تکان داد، در حالی که مراسم تدفین ادامه داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک موج ناگهانی که از عمق آب ها می آید، خشونت ها را به شدت تکان داد، در حالی که این دفن در جریان بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. By 197 Holocaust remembrance was becoming a national tidal wave.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با توجه به خاطرات Holocaust … این یه موج جزر و مد شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یادآور هولوکاست در سال 1971 تبدیل به یک موج ملی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی tidal wave در دیکشنری تخصصی

tidal wave
[عمران و معماری] موجچه

معنی کلمه tidal wave به انگلیسی

tidal wave
• exceptionally large destructive wave that may be caused by earthquake or storm or other type of natural disturbance; rising ripple of water in the ocean; something stunning in volume or amount; overwhelming feeling or expression
• a tidal wave is a very large wave, often caused by an earthquake, that flows over the land and destroys things.
• you can also refer to a very large number of people or things which all come at the same time as a tidal wave.

tidal wave را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

A.M ١١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٢/٣١
سونامی
|

saba ١٤:٤٨ - ١٣٩٦/٠٣/٢٤
موج بسیار بزرگ/سونامی
|

A.A ١٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢
سونامی
|

MR.H.N.10 ١٦:٤٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٧
به معنی سونامی
|

Aylin ١٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥
سونامی
|

amirsaman ١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧
تعریف:a vary large wave in the sea
معنی :موج بزرگ /سونامي
|

دکتر علی ناجی ١٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠
موج بزرگ
مترادف tsunami : سونامی
|

🌌ناشناس🌌 ٢١:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
موج بزرگ سونامی
|

Miss.Raya ١٢:٣٧ - ١٣٩٧/١١/٢٦
به معنی (.n) یا همون noun و اسم
سونامی
A very large wave in the see
|

A ١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧
سونامی
|

Sadra ٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/١١
A very large wave in the sea
سونامي

برگرفته شده از كتاب English time 6
|

سارا ١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/١١
سونامی _ امواج بزرگ
|

فاطمه رمضان پور ١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/١١
سونامی - موج بزرگ
|

Sogol ١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩
سونامی به انگلیسی یعنی typhoon
Tidalwave یعنی جزرو مد
|

BB ١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤
A very large wave in the sea
درس ۵ کانون زبان ایران کتاب SUP
به معنی سونامی
|

❤Matin❤ ٢٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٧
سونامی
|

پرهام ٢١:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨
موج کشنده
|

Parham ٢١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨
موج کشنده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tidal wave
کلمه : tidal wave
املای فارسی : تیدل ویو
اشتباه تایپی : فهیشم صشرث
عکس tidal wave : در گوگل


آیا معنی tidal wave مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )