برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1326 100 1

tiger

/ˈtaɪɡər/ /ˈtaɪɡə/

معنی: خود ستا، پلنگ، ببر
معانی دیگر: (جانور شناسی) ببر (panthera tigris)، انواع درندگان ببرمانند مثل: جگوار (jaguar)، پلنگ افریقایی (african leopard) و گرگ تاسمانی (tasmanian wolf)، آدم پرتلاش، آدم کاری، پرپشتکار، آدم جدال طلب، اهل جنگ و دعوا، (قدیمی) فریاد، داد

بررسی کلمه tiger

اسم ( noun )
مشتقات: tigerish (adj.), tigerlike (adj.)
(1) تعریف: a large flesh-eating Asian mammal of the cat family that has a distinctive tawny coat marked by black stripes.

(2) تعریف: any of several other large members of the cat family.

(3) تعریف: (informal) a ferociously aggressive or energetic person.

واژه tiger در جمله های نمونه

1. a tiger and its cubs
پلنگ و بچه‌هایش

2. a tiger stalks its prey
پلنگ با کمین کردن طعمه‌ی خود را می‌گیرد.

3. hyrcanian tiger
پلنگ هیرکانی (پلنگ خزر)

4. the tiger crouched ready to strike
پلنگ خف کرد و آماده‌ی حمله شد.

5. the tiger is a mighty hunter
پلنگ شکارچی پرتوانی است.

6. a saber-toothed tiger
پلنگ شمشیر دندان

7. a savage tiger
پلنگ درنده

8. when the tiger snarled, i ran away
وقتی که پلنگ خرخر کرد فرار کردم.

9. have the tiger by the tail
در موقعیت خطرناک گیر کردن،راه پس و پیش نداشتن

10. mercy toward a sharp-toothed tiger . . .
ترحم بر پلنگ تیز دندان . . . .

11. the picture of a tiger clawing the back of a cow
تصویر پلنگی که بر پشت گاوی چنگال افکنده است

12. showing pity for a sharp-fanged tiger . . .
ترحم بر پلنگ تیز دندان . . .

13. the savage of a hungry tiger
درندگی پلنگ گرسنه

14. i disc ...

مترادف tiger

خود ستا (اسم)
bighead , hector , boaster , gabber , bouncer , braggart , bragger , blowhard , blow , tinhorn , gasser , blusterer , blower , brag , bucko , braggadocio , whiffler , gascon , hot-shot , tiger , skite , swashbuckler
پلنگ (اسم)
panther , tiger
ببر (اسم)
tiger , tiger cat

معنی عبارات مرتبط با tiger به فارسی

(جانور شناسی) سوسک پادراز (تیره ی carabidae)
(انواع گربه های وحشی و اهلی ببر مانند) گربه ی پلنگی، گربه ی ببری، گربه وحشی، ببر
(گیاه شناسی) سوسن پلنگی (lilium tigrinum)، سوسن بلند اسیایی
(جانور شناسی) بید پلنگی (تیره ی arctiidae)، پروانه درشت اندام ودراز بال arctiidae
(جانور شناسی) سمندر پلنگی (ambystoma tigrinum از تیره ی ambystomatidae - بومی امریکای شمالی)
سرمایه گذاری کور (اشخاصی که به مقام های بلندپایه می رسند برای پیشگیری از هر گونه سوظن سودجویی، کلیه ی اموال خود را با اختیار تام در ید شخص دیگری قرار می دهند که به صلاحدید خود و بدون اطلاع مالک عمل کند)، رجوع شود به: speak-easy
یکجوریوزامریکایی
(شخص یا کشور و غیره که تهدید می کند ولی نیرو و اراده ندارد) ببر کاغذی، پهلوان پنبه
پلنگ شمشیر دندان (که امروزه منقرض شده)

معنی tiger در دیکشنری تخصصی

tiger
[کوه نوردی] ببر

معنی کلمه tiger به انگلیسی

tiger
• large predatory cat
• a tiger is a large, fierce animal belonging to the cat family. tigers are orange with black stripes.
• see also paper tiger.
tiger beat
• american magazine for teenagers containing information on celebrities and pop musicians
tiger lily
• asian lily with dark purple or brown spotted orange or red flowers; any lily that looks like the asian tiger lily
tiger woods
• (born 1975) american professional golfer who was the youngest to win the u.s. amateur championship
paper tiger
• threatening person or thing that in the end turns out to be weak and ineffective
• a paper tiger is a country, institution, or person that seems powerful but is not so in reality.
sabre toothed tiger
• tiger with teeth that resemble sabers
skin a tiger
• remove the hide from a tiger

tiger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tina
Tiger is a wild animal
💖kaniyan💖
ببر
Tiger is very dangerous animals
arvin
A wild animal like abig cat live in asia
shiva_sisi‌
پلنگ
shiva_sisi‌
a large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family
mooooooohi
A large wild animal of the cat family that has yellow fur with black stripes.
Dr.soheil
A large wild animal of the cat family that has yellow fur with black stripes
Sana
A large wild animal of the cat family that has yellow fur with black stripes
Romina
A large wild animal of the cat family that has yellow fur with black stripes
بـــــــــبر
ش85.74
a large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family
sportwoman
ببر
tinabailari
🐅🐅 ببر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tiger
کلمه : tiger
املای فارسی : تایگر
اشتباه تایپی : فهلثق
عکس tiger : در گوگل

آیا معنی tiger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )