برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

tight ship


کشتی بی سوراخ و مهیا، (مجازی) نیک سامان، دارای سازمان خوب، خوش سازمان

بررسی کلمه tight ship

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) an organization or group that is extremely efficient and well-run.

معنی عبارات مرتبط با tight ship به فارسی

خوب اداره کردن، با نظم و انضباط اداره کردن

tight ship را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
خوش سازمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tight ship
کلمه : tight ship
املای فارسی : تایت شیپ
اشتباه تایپی : فهلاف ساهح
عکس tight ship : در گوگل

آیا معنی tight ship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )