برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

till his return


تا موقع برگشتن او

till his return را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی till his return
کلمه : till his return
املای فارسی : تیل هیس ریترن
اشتباه تایپی : فهمم اهس قثفعقد
عکس till his return : در گوگل

آیا معنی till his return مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )