برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1185 100 1

timeline

بررسی کلمه timeline

اسم ( noun )
• : تعریف: a graphic presentation of a chronology of events and their dates, listed from left to right along a horizontal line or in a vertical column.

- a timeline of geological periods
[ترجمه ترگمان] جدول زمانی دوره‌های زمین‌شناسی
[ترجمه گوگل] یک جدول زمانی از دوره های زمین شناسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه timeline در جمله های نمونه

1. The timeline for the project is optimistic.
[ترجمه ترگمان]جدول زمانی این پروژه خوشبین است
[ترجمه گوگل]جدول زمانی پروژه خوش بینانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Use your deadlines to establish the timeline for your research plan.
[ترجمه ترگمان]از deadlines خود برای تعیین زمان برای برنامه تحقیق تان استفاده کنید
[ترجمه گوگل]از زمانهای تعیین شده برای ایجاد جدول زمانی برای برنامه تحقیقاتی خود استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A scroll bar, called the timeline, lets you grab information by date.
[ترجمه ترگمان]یه بار به نام خط زمانی اجازه میده تا با قرار گذاشتن اطلاعات بدست بیاری
[ترجمه گوگل]نوار اسکرول، به نام جدول زمانی، به شما اجازه می دهد اطلاعات را بر اساس تاریخ دریافت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We need some kind of timeline for when you want this finished.
[ترجمه ترگمان]ما به یه زمانی زمانی نیاز داریم که تو این کار رو تموم کنی
[ترجمه گوگل]زمانی که میخواهید این کار به پایان برسد، ما به نوعی ج ...

معنی کلمه timeline به انگلیسی

timeline
• description of a series of events in chronological order, chronology, chronological arrangement of occurrences; timeline

timeline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد مروتی
خط زمان
محمدرضا خسروی
زمان بندی
سمیه شریعتی
(موسیقی) دور
کاوه فیض اللهی
خط سیر (زمانی)
پریسا
گاه شمار
Mari
برنامه ای برای فعالیتها
هاشم داوودی
درجگاه
امیر رستمی
بازه زمانی، گستره زمانی
سپهر رضوانیان
مهلت زمانی محدوده و مرز زمانی(ضرب الاجل)
قدرت الله پناهی
جدول زمانی
ایمان حجتی
بازه زمانی، محدوده زمانی
میلاد خوش‌خلقت
گاه‌نما، گاه‌شمار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی timeline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )