برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

timetable

/ˈtaɪmˌtebl̩/ /ˈtaɪmteɪbl̩/

معنی: جدول ساعات کار، گاه فهرست، صورت اوقات، برنامه ساعات کار
معانی دیگر: (به ویژه هواپیما و ترن و غیره) برنامه، برنامه ی ورود و خروج، زمان نما

بررسی کلمه timetable

اسم ( noun )
• : تعریف: a schedule listing the times at which or within which certain events, such as the arrival and departure of trains, buses, and airplanes, are to occur.
مشابه: schedule

واژه timetable در جمله های نمونه

1. The Council has set out a timetable for returning to civilian rule.
[ترجمه ترگمان]این شورا یک برنامه زمانی برای بازگشت به قانون مدنی تعیین کرده‌است
[ترجمه گوگل]شورا برنامه زمانی برای بازگشت به حکومت غیر نظامی تعیین کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Look up the trains to Beijing in the timetable.
[ترجمه ترگمان]قطارها را در برنامه زمانی به پکن نگاه کنید
[ترجمه گوگل]نگاهی به قطارها در پیمایش در پکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do you have a Birmingham to London train timetable that I could borrow?
[ترجمه ترانه] آیا میتوانم برنامه ی زمانی قطار بیرمنگام به لندن را داشته باشم؟
|
[ترجمه ترانه] آیا میتوانم برنامه ی زمانی قطار بیرمنگام به لندن را داشته باشم؟|
...

مترادف timetable

جدول ساعات کار (اسم)
timetable
گاه فهرست (اسم)
timetable
صورت اوقات (اسم)
timetable
برنامه ساعات کار (اسم)
timetable

معنی timetable در دیکشنری تخصصی

[صنعت] جدول زمانی

معنی کلمه timetable به انگلیسی

timetable
• schedule
• a timetable is a schedule of the times when activities or jobs should be done.
• a timetable is also a list of the times when trains, boats, buses, or aeroplanes arrive and depart.
• if you timetable an event such as a meeting, you decide when it should happen, and write a timetable showing the order in which things will happen.
set a timetable
• create a schedule which indicates at which time certain tasks must be performed

timetable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

H.T
جدول زمانی
دانیال رضی پور
Timetable(n): a list of times when something is happening, happened or will happen
جدول زمان بندی
Milad
برنامه زمانی
Milad
برنامه زمانی
tinabailari
I need to check the timetable to see if I can get to Manchester this evening 🐶
باید برنامه‌ی زمانی ورود و خروج را چک کنم تا ببینم می‌توانم امروز عصر به منچستر بروم یا نه
امیر
جدول زمانبندی کاری ، زمان کاردر لیست برنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی timetable
کلمه : timetable
املای فارسی : تیمتبل
اشتباه تایپی : فهئثفشذمث
عکس timetable : در گوگل

آیا معنی timetable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )