برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

tiring journey

معنی کلمه tiring journey به انگلیسی

tiring journey
• difficult voyage

tiring journey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جواد
سفر خسته کننده

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tiring journey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )