برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1186 100 1

title bar

واژه title bar در جمله های نمونه

1. Likewise, a peek at a window framed by title bar and scroll bars is enough to evoke the sacraments of Mac.
[ترجمه ترگمان]همچنین، نگاهی به پنجره‌ای که توسط نوار عنوان و نوار لغزش قاب شده‌است برای زنده کردن آیینه‌ای مقدس مک کافی است
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب، یک زیرچشمی نگاه کردن به پنجره ای که با نوار عنوان و نوارهای اسکرول طراحی شده است به اندازه کافی برای تحریک بخشیدن به مکانیک مکعب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Open applications can be dragged to a title bar menu at the bottom of the screen.
[ترجمه ترگمان]برنامه‌های باز را می توان به منوی میله‌ای عنوان در پایین صفحه نمایش داد
[ترجمه گوگل]برنامه های باز را می توان به منوی نوار عنوان در پایین صفحه کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The title bar is located along the top of a window.
[ترجمه ترگمان]نوار عنوان در بالای یک پنجره قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]نوار عنوان در بالای پنجره قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Title bar: the title bar display your current position and activity in the system.
...

معنی title bar در دیکشنری تخصصی

title bar
[کامپیوتر] نوار عنوان - برچسبی در بالای یک پنجره که معمولاً معرف برنامه فایلی است که پنجره به آن تعلق دارد .

معنی کلمه title bar به انگلیسی

title bar
• line located on the top of a window containing the name of the application

title bar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیدرضا معروضی
سرنامگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی title bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )