برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - be - in - the - picture

to be in the picture

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
مطلع، آگاه، در جریان چیزی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to be in the picture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )