برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

to beat swords into ploughshares

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
کدورتهای گذشته را از یاد بردن و دوست شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to beat swords into ploughshares مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )