برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1329 100 1

to blame

بررسی کلمه to blame

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in error or at fault.
مشابه: at fault

- He is to blame for the accident.
[ترجمه ترگمان] او مقصر این حادثه است
[ترجمه گوگل] او برای تصادف سرزنش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه to blame به انگلیسی

someone is to blame
• someone is responsible, someone must be held accountable
we are solely to blame
• we are the only guilty ones

to blame را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

milad
to blame=at fault
to blame مقصر دانستن
he always think i,m to blame for the problems in the world.
Fwtemeh
مسئول بودن
مهدی باقری
این اصطلاح توی جمله به عنوان صفت داره بکار میره
(Sb/sth is to blame (for sth
مقصر، مسئول، کسی یا چیزی که این اتفاقی که افتاده گردنه اونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to blame مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )