برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

to deliver

to deliver را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
رساندن
to deliver the brick to Mousa
براي تحويل آجر به موسي
براي رساندن آجر به موسي
مرتضی
اجرا کردن
To deliver justice یعنی اجرای عدالت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to deliver مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )