برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - do - with

to do with

to do with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a set phrase used to show that things are—or are not—related or connected

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to do with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )