برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - make - long - short

to make a long short

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
خلاصه کنم ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to make a long short مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )