برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - name - but - few

to name but a few

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید عباسی
و قس علی هذا
Siyavash
و از این قبیل
و امثالهم
و مانند آن
علیرضا بهرامی
و مواردی از این قبیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to name but a few مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )