برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

to our knowledge

to our knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
تا جاییکه اطلاع داریم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to our knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )