برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

to provide a reason

to provide a reason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا رهامی
برای این که یک دلیل بیاورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to provide a reason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )