برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - say

to say

to say را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
در اول جمله to say به معنی :
بیان این مطلب که ...
گفتن ِ این که ...
به این معنی که ...
این یعنی ...
To say nothing of self- confidence

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to say مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )