برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - share - ups - and - downs

to share ups and downs

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا برزعلی
(فعل عبارتی) باهم در خوش ها و بدی ها همراه بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to share ups and downs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )