برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - tell - (you) - the - truth

to tell (you) the truth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to emphasize that you are being very honest
محمد خ1
to be honest

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to tell (you) the truth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )