برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - the - memory - of

to the memory of

to the memory of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
به یاد بود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to the memory of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )