انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 947 100 1

tomography

تلفظ tomography
تلفظ tomography به آمریکایی/təˈmɒɡrəfi/ تلفظ tomography به انگلیسی/təˈmɒɡrəfi/

(عکس برداری با اشعه ی مجهول) برش نگاری، توموگرافی، سطح نگاری، صفحه نگاری، تومورنگاری، غده نگاری، فن تشخیص امرا­ از روی عکسبرداری با اشعه مجهول، پرتونگاری مقطعی

بررسی کلمه tomography

اسم ( noun )
مشتقات: tomographic (adj.)
• : تعریف: a technique of x-ray photography that reveals only one plane of a body's internal structure and eliminates all others.

واژه tomography در جمله های نمونه

1. Thus computed tomography remains the most effective method for diagnosing small pulmonary metastases.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین پرتونگاری محاسبه‌شده موثرترین روش برای تشخیص metastases ریوی کوچک است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین توموگرافی کامپیوتری مؤثرترین روش برای تشخیص متاستازهای کوچک ریه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Computed tomography after three courses of chemotherapy showed that the pleural mass had reduced in size.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرتونگاری محاسبه‌شده پس از سه دوره شیمی‌درمانی نشان داد که جرم pleural به اندازه کافی کاهش‌یافته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توموگرافی کامپیوتری پس از سه دوره شیمی درمانی نشان داد که توده پلور در اندازه های کوچک کاهش یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Among the remaining patients, computed tomography was helpful in 19%, but unhelpful or wrong in 23%.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در بین بیماران باقیمانده، پرتونگاری محاسبه‌شده در ۱۹ % مفید بود، اما در % ۲۳ بی‌فایده یا نادرست بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در میان بیماران باقی مانده، توموگرافی کامپیوتری در 19٪ مفید بود، اما در 23٪ غیر مفید یا غلط بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Compared to the slick colored maps of seismic tomography, these cartoons seem like country cousins.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مقایسه با نقشه‌های رنگی لیز شده از پرتونگاری لرزه‌ای، این کارتون‌ها مثل عموزاده country هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مقایسه با نقشه های رنگی لمسی توموگرافی لرزه ای، این کارتون ها مانند عموزاده های کشور هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. With the exception of computed tomography most radiological investigations can not identify the primary tumour in metastatic disease of unknown origin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به استثنای of computed most، تحقیقات رادیولوژی نمی‌تواند تومور اولیه را در یک بیماری metastatic از مبدا ناشناخته شناسایی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به استثنای توموگرافی کامپیوتری، بیشتر تحقیقات رادیولوژیک نمیتوانند تومور اولیه در بیماری متاستاز منشا ناشناخته را شناسایی کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Small bowel biopsy and abdominal computed tomography are essential but often unhelpful in early diagnosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیوپسی روده کوچک و پرتونگاری محاسبه‌شده شکمی ضروری هستند اما در تشخیص زودهنگام بی‌فایده هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیوپسی روده کوچک و توموگرافی کامپیوتری شکم ضروری هستند، اما اغلب در تشخیص زودرس بی فایده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. In seismic tomography, as the technique was called, researchers focused on the travel times of waves.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پرتونگاری لرزه‌ای به عنوان تکنیک، محققان بر زمان‌های حرکت امواج متمرکز شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در توموگرافی لرزه ای، به عنوان تکنیک نامیده شد، محققان بر روی زمان سفر امواج تمرکز کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. For example selective computed tomography could be performed instead of whole body scans, which are extremely expensive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان مثال پرتونگاری محاسبه‌شده را می توان به جای اسکن کردن کل بدن انجام داد که بسیار گران‌قیمت هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان مثال، ممکن است توموگرافی کامپیوتری انتخابی به جای اسکن کامل بدن انجام شود که بسیار گران است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The computerized tomography scanners started the revolution in the early I97Os.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اسکنرهای پرتونگاری کامپیوتری انقلاب را در اوایل I۹۷Os آغاز کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسکنرهای کامپیوتری توموگرافی در مراحل اولیه I97Os آغاز شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Chest and abdominal computed tomography was performed every six months when lymph node or lung involvement was present at the initial staging.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قفسه‌سینه و پرتونگاری محاسبه‌شده شکمی هر شش ماه زمانی انجام شد که غدد لنفاوی یا involvement در مرحله اولیه حضور داشته باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه و شکم هر شش ماه هنگامی که گره لنفاوی یا دخالت ریه در مرحله اولیه قرار داشت انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The maps of tomography, anti-continents at the core-mantle boundary and hot-spot plumes presented a monumental profusion of ideas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نقشه‌های پرتونگاری، anti در مرز پوشش دار و پره‌ای داغ، انبوهی از ایده‌ها را ارایه دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نقشه های توموگرافی، ضد قاره ها در مرز هسته-گوشته و نقاط داغ، یک غرور قابل ملاحظه ای از ایده ها بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Subsequent investigations showed normal results on cranial computed tomography with only alcohol present in the urine drug screen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بررسی‌های بعدی نتایج نرمال در مورد پرتونگاری محاسبه‌شده با تنها الکل موجود در صفحه دارو را نشان داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحقیقات بعدی نتایج طبیعی را در مورد توموگرافی کامپیوتری جمجمه با الکل موجود در صفحه نمایش دارو ادرار نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. This was confirmed on computed tomography and biopsy showed it to be a well differentiated hepatocellular carcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مساله در مورد پرتونگاری محاسبه‌شده و نمونه‌برداری مورد تایید قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این در توموگرافی کامپیوتری تایید شد و بیوپسی نشان داد که این کارسینوم به خوبی تشخیص داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Seismic tomography showed once and for all that the mantle was indeed in motion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اسکن مغزی یک‌بار و برای همیشه نشان داده بود که در واقع شنل در حال حرکت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توموگرافی لرزه ای یکبار و برای همه نشان داد که مداد در حال حرکت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه tomography به انگلیسی

tomography
• x-ray photography using a tomograph
computerized tomography
• cross-sectional computerized image of the human body for medical purposes, ct
positron emission tomography
• technique for creating detailed images of bodily tissues by injecting positron-laden material into the body and recording the gamma rays emitted over a period of about two hours (medicine)

tomography را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی tomography

ebitaheri@gmail.com ١٥:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٦
بریده‌نگاری ، لایه‌‌نگاری

پرتونگاری لایه‌‌ای ، پرتونگاری لایه‌‌لایه

عکس‌برداری لایه‌ای ، عکس‌برداری لایه‌‌لایه
|

ایدا بازایی ٢٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٣
لایه نگاری
|

پیشنهاد شما درباره معنی tomographyنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tomography
کلمه : tomography
املای فارسی : توموگرافی
اشتباه تایپی : فخئخلقشحاغ
عکس tomography : در گوگل


آیا معنی tomography مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )